Tránh lộ bài?

Gốc
Không có cơ hội cho Quang Vinh, Ngọc Duy khi thành phần trụ cột của Olympic Việt Nam đã được xây dựng từ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Tin nóng

Tin mới