Hanoinet - Đi đâu cũng bắt gặp những tấm biển khuyến mãi, giảm giá nhằm tăng sức cầu sau một thời gian khá trầm lắng của thị trường.