24H.COM.VN - Thang máy là phương tiện đi lại không thể thiếu tại các tòa nhà cao tầng. Và cũng từ đó mà xảy ra rất nhiều chuyện, trước cửa thang máy, trong thang máy và sau khi ra nữa.