Tranh vui: Trả thù con chim và trận đấu của trứng

Gốc
Người đàn ông sẽ dùng cách mà con chim đã đối xử với mình để trả thù nó.

Trận đấu của trứng

Tin nóng

Tin mới