Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động về công nhân, công đoàn

Gốc
Các tác giả đã phản ánh sinh động những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới; sức mạnh và sự đổi mới của Công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập; sự quyết tâm của công nhân viên chức công đoàn hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, học tập và công tác

Tin nóng

Tin mới