Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trao giải cuộc thi về tài nguyên nước

Gốc

NDĐT - Ban tổ chức cuộc thi “Nước và cuộc sống trong mắt tuổi thơ” hôm nay đã trao giải cho 45 tập thể và cá nhân, trong đó có 15 giải tập thể cho các đơn vị.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112342&sub=127&top=39