Trao giải Hội báo Xuân Bà Rịa-Vũng Tàu

Gốc
Sáng 12-2, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh tổ chức tổng kết Hội báo Xuân 2019.

Năm qua, báo chí đã phản ánh kịp thời các hoạt động trong tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự. Đội ngũ phóng viên và các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng phát triển và chỉ rõ những điểm nghẽn cần khắc phục, qua đó kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân... Ban tổ chức Hội báo Xuân Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí viết về thương mại, du lịch năm 2018.

VĂN QUANG