(NLĐ) - Ngày 27-11, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã tổ chức trao học bổng “Khơi nguồn sáng tạo tài năng trẻ” năm 2011 cho 51 sinh viên nghèo đến từ các trường đại học, học viện trên địa bàn TP

Đây là quỹ học bổng do Công ty CP Cà phê Trung Nguyên phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM thực hiện từ năm 2009 nhằm tiếp sức cho sinh viên nghèo; trang bị kỹ năng giúp sinh viên năm cuối tự tin, bản lĩnh vào đời.Tổng trị giá học bổng trên 100 triệu đồng.