(CATP) Mới đây, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tạp chí Xưa & Nay đã trao tặng tượng đồng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho trường THPT Võ Văn Kiệt (Kiên Giang) và cố GS Trần Văn Giàu cho trường THPT Trần Văn Giàu (Bình Thạnh, TPHCM).

(CATP) Mới đây, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tạp chí Xưa & Nay đã trao tặng tượng đồng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho trường THPT Võ Văn Kiệt (Kiên Giang) và cố GS Trần Văn Giàu cho trường THPT Trần Văn Giàu (Bình Thạnh, TPHCM).

Hình ảnh trong buổi trao tặng
(do Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM cung cấp)

TƯỢNG đồng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có kích thước 85x85x90cm, nặng 400kg và tượng đồng cố GS Trần Văn Giàu có kích thước 80x80x85cm, nặng 300kg do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới phác thảo mẫu và ê-kíp nghệ nhân Huế đúc đồng, kinh phí thực hiện có sự tham gia đóng góp của gia đình cố Thủ tướng và gia đình cố GS. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” do Tạp chí Xưa & Nay tổ chức. Được khởi xướng từ ý tưởng của các cụ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức theo tinh thần của Hội truyền bá Quốc ngữ hồi năm 1945, chương trình là một hoạt động có ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn vinh những danh nhân có công với đất nước. Bức tượng đầu tiên của chương trình được vận động đúc là tượng cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố (được tặng cho Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam). Ban tổ chức cho biết, sau 15 năm hoạt động chương trình đã đúc hơn 100 tượng danh nhân, nhân vật lịch sử để tặng cho các đền thờ, nhà lưu niệm, cơ sở giáo dục trong cả nước.