Ngày 26-3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao phần thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất năm 2007 cho 10 bạn trẻ đã có những thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giảng dạy và bảo vệ Tổ quốc