(Chinhphu.vn) - Sau gần 1 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ (từ 1/7/2009), và hơn 1 tuần triển khai Nghị định 34/2010/NĐ-CP (từ 20/5/2010), có thể thấy việc thay đổi thói quen của người tham gia giao thông là việc làm không dễ dàng. Mặc dù người dân đã có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông, tuy nhiên chấp hành luật giao thông đối với người đi bộ dường như vẫn còn vấn đề phải bàn.

Bàn ở chỗ dường như nhiều người đi bộ trên đường còn không biết, không nắm rõ hoặc cố tình không chấp hành quy định đi đúng phần đường, hay do phần đường dành cho người đi bộ chưa hợp lý. Bàn còn bởi việc phạt người đi bộ cũng là một khó khăn đối với cảnh sát giao thông,... Đem nội dung này trao đổi với Luật sư Lê Văn Hà (Hà Nội), ông nhận định, "thực tế,