Trâu Thái đổi đường cày lấy đường đua

Gốc
Ngày nay, trâu ở Thái Lan không còn được nuôi để ra đồng cày bừa nữa mà để tham gia các cuộc đua nhân các dịp lễ hội.

Tin nóng

Tin mới