(aFamily) - Đây sẽ là một trong những hoạt động văn nghệ đặc biệt của lễ hội chùa Hương năm nay.