TRC: 16/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 7.5%

Gốc
Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đã quyết định chọn ngày 20/12 là ngày chốt danh sách nhằm mục đích tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 7.5% (tương ứng 750 đồng/cp).

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - TRC - NQ HDQT ngay 25-11-2015.pdf

Tin nóng

Tin mới