TTO - Tôi có một cô con gái, năm nay bé 5 tuổi. Bé bắt đầu vào mẫu giáo lúc 30 tháng. Tôi gửi cháu ở một trường tư thục, thời gian đầu đi học cháu cũng khóc nhiều như các bé khác.