Trẻ sơ sinh không cần nằm gối - (07/11)

Gốc
Bạn chỉ cần gập đôi, gập ba cái khăn vải để kê dưới đầu bé. Nếu kê đầu cao, bé sẽ gặp khó khăn khi thở và nuốt.

Tin nóng

Tin mới