Ngày 9-10, Giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, Trung tâm Chuyên sâu sơ sinh của BV - trung tâm chuyên sâu duy nhất cả nước, đang trong tình trạng bệnh tăng gây quá tải với 240 trẻ sơ sinh (dưới 30 ngày tuổi) nằm viện, trong khi trung tâm này chỉ có 120 giường.