Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trên 1.000 tỷ đồng cấp điện cho các thôn, buôn Tây Nguyên

Dự án sẽ cấp điện cho 116.067 hộ gia đình ở 1.200 thôn, buôn, chủ yếu là các thôn, buôn nằm ở vùng sâu, vùng xa của 5 tỉnh Tây Nguyên đang được EVN thúc đẩy.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267962/Default.aspx