Trên 1 tấn rắn sống đi máy bay vào Việt Nam

Gốc
Trên 60 kiện hàng (tổng trọng lượng khoảng hơn 1 tấnchứa toàn rắn ráo trâu còn sống đã được ...

Tin nóng

Tin mới