TT - Theo Tổng cục Thuế, sau hơn hai năm thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp, từ giai đoạn đầu chỉ thí điểm ở một số doanh nghiệp tại TP.HCM, đến nay đã có trên 200.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành tham gia.