UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đồng ý cho Công ty Đông Dương hoàn tất dự án đầu tư Khu du lịch thung lũng Phong Nha - Kẻ Bàng trên diện tích 485ha thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch với vốn đầu tư trên 267 tỷ đồng.