Trên 3 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, triển khai Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cơ quan này đã tích cực vào cuộc, tập trung tiếp nhận và xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tren-3-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-48915.htm