Trên 664 tỷ đồng phát triển sinh kế cho vùng Đồng Tháp Mười

Gốc
UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể Tiểu dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười.

Trên 664 tỷ đồng phát triển sinh kế cho vùng Đồng Tháp Mười - Ảnh 1

Thu hoạch lúa tại Đồng Tháp. Ảnh: Cảnh Nhật

Dự án có tổng mức đầu tư trên 664 tỷ đồng, trong đó trên 570 tỷ đồng là vốn vay ODA, còn lại là vốn ngân sách tỉnh đối ứng và vốn tư nhân. Đối với vốn vay, Tiểu dự án do tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, được ngân sách Trung ương cấp phát 70%.

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2020, trên diện tích khoảng 22.000 ha, sẽ đảm bảo điều kiện sinh kế tốt hơn cho 11.400 hộ dân trong vùng dự án ở các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực chống chịu khí hậu, thời tiết bất lợi và giảm thiểu rủi ro, góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư, phát triển bền vững cho khu vực dự án trong biến đổi khí hậu. Chủ động điều tiết nguồn nước ngọt, kiểm soát lũ để nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở tỉnh Đồng Tháp.

Dự án có 3 mô hình sinh kế được đề xuất thực hiện, gồm mô hình 2 vụ lúa xen canh 1 vụ trữ cá tự nhiên, mô hình 2 vụ lúa xen canh 1 vụ nuôi cá đồng, mô hình 2 vụ lúa 1 vụ tôm càng xanh.

Để thực hiện dự án, bên cạnh giải pháp công trình như nâng cấp đê bao, xây dựng cống, giải pháp phi công trình cũng được chú trọng. Cụ thể là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi sản xuất bằng hình thức nuôi trữ thủy sản tự nhiên, canh tác cây thủy sinh; xây dựng hợp tác xã, tập huấn cho người dân kỹ thuật sản xuất, bảo quản nông sản...

Cảnh Nhật

Tin nóng

Tin mới