Sau 2 năm thành lập (29-5-2008/29-5-2010), với chức năng thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, CNVCQP, lao động hợp đồng đang phục vụ trong quân đội và các đối tượng khác do pháp luật quy định, BHXH Bộ Quốc phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Thủy, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng.

- Phóng viên (PV): Với khối lượng công việc lớn, cơ chế tổ chức thực hiện BHXH, BHYT có nhiều điểm mới so với trước đây, xin đồng chí cho biết khái quát về cơ chế đó và kết quả đã đạt được sau hai năm thành lập? - Đại tá Hồ Thủy: Theo cơ chế hoạt động mới, BHXH Bộ Quốc phòng đóng vai trò như một cơ quan BHXH cấp tỉnh. Theo đó, BHXH Bộ Quốc phòng làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp quân đội để thực hiện thu BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động (thay cho trước đây chỉ làm với cơ quan tài chính, chính sách đơn vị trực thuộc Bộ và do 2 cơ quan chức năng của Bộ cùng làm). Với cách làm này đã khắc phục được nhiều hạn chế của cơ chế cũ, bảo đảm nhanh gọn, đơn giản, chặt chẽ và kịp thời hơn. Việc quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội được thay đổi cả về tư duy, cả về tổ chức, cả về cơ chế thực hiện từ cấp Bộ Quốc phòng đến cấp cơ sở. Với những kết quả bước đầu đã khẳng định được tính chuyên nghiệp của một cơ quan độc lập thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng từng bước ổn định tổ chức, phát triển, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, không để gián đoạn khi chuyển đổi cơ chế. Đã quản lý chặt chẽ việc thu BHXH, BHYT cụ thể đến từng người trong các doanh nghiệp quân đội; thực hiện thu BHXH, BHYT gắn với cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH. Việc quản lý tài chính BHXH chặt chẽ, minh bạch, tách khỏi ngân sách quốc phòng và tiết kiệm cho ngân sách. - PV: Những kết quả trên có ý nghĩa như thế nào đối với quyền lợi của người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân, thưa đồng chí? - Đại tá Hồ Thủy: Ngay sau khi được thành lập, nhiệm vụ của BHXH Bộ Quốc phòng tăng thêm khá nhiều so với trước đây. Ngoài việc thực hiện BHXH bắt buộc cho các đối tượng, có thêm BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; khi có Luật BHYT thì triển khai toàn diện Luật này, thu nộp BHYT, cấp thẻ BHYT cho CNVCQP, lao động hợp đồng và thân nhân quân nhân. Như vậy, đối tượng tham gia BHXH, BHYT không ngừng được mở rộng ở các loại hình. Đặc biệt mọi đối tượng trong quân đội và thân nhân quân nhân được chăm sóc sức khỏe qua chính sách BHYT. Hiện nay, BHXH Bộ Quốc phòng đã cấp khoảng 1,2 triệu thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc phạm vi quân đội quản lý. Kết quả trên góp phần tạo sự yên tâm, phấn khởi đối với quân nhân và các đối tượng hưởng thụ chính sách, đồng thời tham gia cải thiện hạ tầng hệ thống quân y. - PV: Bên cạnh những thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế mới, hẳn BHXH Bộ Quốc phòng cũng còn có những khó khăn? - Đại tá Hồ Thủy: Đúng vậy! Việc triển khai tổ chức, thực hiện công tác BHXH, BHYT theo cơ chế mới đã làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Bởi lẽ, chính sách BHXH, BHYT đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu an sinh xã hội ngay trong quân đội và trên toàn quốc. Tuy nhiên đến nay, BHXH Bộ Quốc phòng cũng còn gặp nhiều khó khăn. Khi thành lập cơ quan, thật sự chúng tôi chưa hình dung hết nội dung phạm vi công việc và phương thức tổ chức thực hiện. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng nhận thấy cần phải triển khai nhanh hơn, triệt để hơn các chế độ, chính sách đối với người lao động, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, nên tổ chức biên chế và nhân sự cơ quan không theo kịp sự phát triển của tình hình, đối tượng quản lý rất lớn, đa dạng trên địa bàn toàn quốc, mức thu BHXH rất lớn, v.v... Vì vậy, toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan 2 năm qua luôn ở trạng thái “quá tải”, “gồng mình” để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, nhân viên chưa có kinh nghiệm trong công tác BHXH, nên vừa làm, vừa học; trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện của cơ quan còn thiếu thốn; lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị chưa hiểu rõ, hiểu đúng về BHXH, BHYT; trình độ cán bộ chuyên trách còn có khoảng cách so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay... Những yếu tố trên có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng. Song, với trách nhiệm và trên hết là quyền lợi của người lao động trong quân đội, dù khó khăn đến mấy, cán bộ, nhân viên BHXH Bộ Quốc phòng đều xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu làm tròn trách nhiệm của mình. - PV: BHXH là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, BHXH Bộ Quốc phòng sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ gì để bảo đảm chăm lo quyền lợi của người lao động trong quân đội? - Đại tá Hồ Thủy: Ý thức rõ vị trí, giá trị của chính sách BHXH, đối với mọi sĩ quan, QNCN, lao động hợp đồng, thân nhân quân nhân, thời gian tới BHXH Bộ Quốc phòng trước hết chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động và BHYT cho thân nhân quân nhân; phấn đấu quản lý tốt tài chính BHXH. Bên cạnh đó, BHXH Bộ Quốc phòng cũng tập trung triển khai toàn diện Luật BHYT trong quân đội. Đây là một nội dung hoàn toàn mới và rất khó nên cần phải có bước đi thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội. Cùng với việc tập trung triển khai nhiệm vụ chuyên môn, BHXH cũng chú trọng vào việc xây dựng ngành vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT. - PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Hoàng Huy - Long Khánh