Trên những nẻo đường "lửa ấm"

(HNM) - Cứ như là trong mơ, nơi đoàn xe chúng tôi đi qua dọc quốc lộ 6 lũ trẻ hai bên đường đều đồng thanh đọc to dòng chữ in đậm trên nắp capô: “Lửa ấm đã về nơi miền quê”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/160865