Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n"

Gốc
Những người nói ngọng '"l", "n" có thể thử tập luyện bằng những câu nói đầy thách thức này.

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 1

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 2

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 3

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 4

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 5

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 6

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 7

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 8

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 9

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n" - Ảnh 10

N.Thảo (sưu tầm)

Tin nóng

Tin mới