Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trích 30% tiền phạt làm kinh phí hoạt động thanh tra xây dựng

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Bộ Xây dựng đã đề nghị trích 30% tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng để làm kinh phí hoạt động cho lực lượng thanh tra.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/186892