Trích đoạn bị cắt của Titanic (1997)

Gốc
Đoạn phim tái hiện sự tuyệt vọng và ám ảnh qua đôi mắt của những người sống sót sau thảm họa.

Duy Vũ