Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trích ý kiến tham luận tại đại hội

Gốc

Qua khảo sát, tại thời điểm 2006-2007, đa số cán bộ, công chức, viên chức lao động có nhu cầu nhà ở hiện nay đang sống chung với cha mẹ, chiếm tỉ lệ khoảng 57%. Số còn lại ở thuê, ở nhờ hoặc ở tạm...

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/232961.asp