Triển khai biện pháp chống hạn và cháy rừng

Gốc
Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng.

Chỉ thị nêu rõ những tháng đầu năm 2010, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng khô hanh kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, hạn hán, xâm nhập mặn, sâu bệnh xảy ra ở hầu hết các địa phương, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với tình hình bất lợi của thời tiết, nhưng khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dịch bệnh và nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai các biện pháp chống hạn bảo đảm sản xuất, trong đó, chỉ thị yêu cầu ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, các ngành công nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi gia súc. Về các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Nếu để xảy ra cháy rừng tại địa phương nào thì trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đó, trước hết là chính quyền cấp xã. Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diến biễn thời tiết nguy hiểm cho phòng, chống cháy rừng, tổ chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các lực lượng này cần thông báo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện triển khai chống cháy hiệu quả./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới