Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai Chỉ thị 18 -CT/TW nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Sáng 28/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 18 -CT/TW, ngày 26/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, 2 Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh và Trương Hoàng Trọng chủ trì điểm cầu An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, 2 Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh và Trương Hoàng Trọng chủ trì điểm cầu An Giang

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phân biện xã hội. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tạo điều kiện thuận lợi để MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội...

Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp căn bản thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dẫn làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

HẠNH CHÂU