(HNMO) - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình học bổng “Evariste Galois” năm học 2009 - 2010. Học bổng nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên (SV) thuộc các trường đại học (ĐH) lớn của Việt Nam có thể theo học tại các trường ĐH và trường lớn của Pháp.