Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai công tác chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII

Ngày 4-9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Văn kiện) tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp.

Ngày 4-9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Văn kiện) tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng. Tiểu ban Văn kiện được thành lập theo quyết định của Thành ủy Đà Nẵng, gồm 23 thành viên, do đồng chí Trương Quang Nghĩa, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị việc xây dựng các báo cáo chuyên đề cần bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI. Việc xây dựng các văn kiện cần đảm bảo tính Đảng, khoa học, chính xác, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể trên cơ sở số liệu thống kê, báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có liên quan.

Theo kế hoạch, tháng 10-2019, Tiểu ban Văn kiện sẽ hoàn thiện chương trình và đề cương Báo cáo chính trị; tháng 2-2020 hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; tháng 7-2020 hoàn chỉnh và gửi dự thảo báo cáo chính trị lấy ý kiến tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; tháng 8-2020 hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đầu tháng 10-2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_212089_trien-khai-cong-tac-chuan-bi-xay-dung-van-kien-dai-hoi-dang-bo-tp-da-nang-lan-thu-xxii.aspx