Triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Gốc
Sáng 2-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Các địa phương cần chủ động nghiên cứu các nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế triển khai và đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời chủ động nắm chắc và nâng cao chất lượng việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân. Bên cạnh đó, cần đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và đi vào chiều sâu. Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các tỉnh, thành phố cần tập trung lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Các cụm thi đua và Mặt trận các tỉnh, thành phố cần tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới, sáng tạo trong công tác.

Ðối với nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu, Mặt trận các cấp cần nắm rõ những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ và tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời…

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Ðại biểu Quốc hội khóa XV do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện theo ba bước. Theo đó, thực hiện quy định nêu trên, ngày 25-2,
Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam đã họp, thống nhất hai người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu hai đồng chí: Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu hai đồng chí nêu trên.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/trien-khai-cong-tac-mat-tran-nam-2021-637143/