Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai công tác tư pháp năm 2023

Sáng 9-1, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo, ngành Tư pháp cần tiếp tục bám sát, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, các định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường rà soát những quy định mâu thuẫn, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các quy định về ưu đãi đầu tư trong y tế, giáo dục, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đinh Văn Thiệu trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Sở Tư pháp.

Ông Đinh Văn Thiệu trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Sở Tư pháp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng trong quá trình xây dựng, thi hành, áp dụng pháp luật… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính...

2 đơn vị thuộc sở cũng được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

2 đơn vị thuộc sở cũng được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Sở Tư pháp và 2 đơn vị thuộc sở; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen chuyên đề cho 1 tập thể, 1 cá nhân và kỷ niệm chương cho 5 cá nhân.

N.V