Triển khai dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Gốc
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên, dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là dự án đầu tiên cung cấp tốt nhất về địa lý, nhân văn, cảnh quan tự nhiên vùng ĐBSCL. Bởi vậy, cần đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đảm bảo hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2021.

Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: TL)

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB9).

Theo Bộ TN&MT, WB 9 là một dự án có nhiều Bộ, ban ngành và các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cùng tham gia, nhằm mục tiêu chuyển đổi toàn diện vùng ĐBSCL theo hướng phát triển bền vững, tăng cường công cụ hỗ trợ người dân địa phương chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng đã báo cáo về tiến độ thực hiện 4 tiểu dự án gồm: Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại ĐBSCL; Nâng cấp, xây dựng mạng lưới quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL bằng công nghệ viễn thám; Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu ĐBSCL tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Hiện nay, Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Theo đó, đối với dự án “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại ĐBSCL”, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang hoàn chỉnh các ý kiến thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ về báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và trình Bộ phê duyệt; xây dựng 11/20 trạm quan trắc giám sát tài nguyên nước mặt ĐBSCL; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thu thập quan trắc...

Đối với dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng lưới quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Ban đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cấp 9 điểm với 31 công trình quan trắc; xây dựng mới tường rào tại 9 điểm; lắp đặt thiết bị quan trắc tự động cho 155 công trình quan trắc; chuẩn bị thủ tục cho công tác khảo sát thực địa theo phạm vi yêu cầu của gói thầu; ...

Bên cạnh đó, hiện nay 11/12 gói thầu thuộc dự án 3 “Xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL bằng công nghệ viễn thám” đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Đối với dự án 4 “Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu ĐBSCL tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy để tiến hành công tác liên quan đến vận động thu hồi đất; triển khai ký hợp đồng 7 gói thầu; tích cực triển khai các hoạt động thiết kế xây dựng công trình, thiết kế chi tiết hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để tập trung nguồn lực thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các tiểu dự án được giao; để đến năm 2021 có thể tiến hành đồng bộ cả 4 tiểu dự án; đến thời hạn năm 2022 chỉ còn những hạng mục cuối của Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ tích cực, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đảm bảo có thể hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia để cùng thống nhất cách xử lý liên quan đến đào tạo, nhập khẩu thiết bị cho hệ thống thu nhận tín hiệu vệ tinh đảm bảo tính hiệu quả của việc đầu tư.

Với Tiểu dự án 4, là dự án lõi quan trọng và cung cấp dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL, cũng như thu thập, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu hiệu quả từ các dự án, nghiên cứu khác. Do đó, Trung tâm phải có lớp dữ liệu toàn diện, đầy đủ, không chỉ về tài nguyên và môi trường mà còn tổng hợp, toàn diện và bao quát các yếu tố khác nữa. "Dự án cơ sở dữ liệu này gần như là dự án đầu tiên cung cấp tốt nhất về địa lý, nhân văn, cảnh quan tự nhiên của vùng ĐBSCL" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh./.

Bích Liên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xa-hoi/trien-khai-du-an-chong-chiu-khi-hau-tong-hop-va-sinh-ke-ben-vung-dong-bang-song-cuu-long-578147.html