Triển khai Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế từ 2011-2013

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế" do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với tổng kính phí tài trợ không hoàn lại dự kiến là 11,74 triệu USD; thời gian thực hiện từ năm 2011 - 2013.

Bộ Tư pháp là đơn vị tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan hoàn chỉnh nội dung và phê duyệt văn kiện dự án; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai Dự án theo quy định, trong đó ưu tiên cho mục tiêu đào tạo nâng cao trình độ cán bộ pháp luật. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) dự án gồm: Lãnh đạo Bộ Tư pháp là Trưởng BCĐ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ là Phó Trưởng Ban và đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình triển khai tùy theo yêu cầu hợp tác thực tế, Bộ Tư pháp có thể mời thêm một số Bộ, cơ quan có liên quan tham gia BCĐ và thành lập Ban Quản lý dự án để giúp việc cho BCĐ. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải gửi công hàm thông báo với phía Hoa Kỳ về việc phê duyệt văn kiện dự án và cho phép triển khai. Các Bộ, cơ quan tham gia dự án cần căn cứ vào nội dung được phép hợp tác để xây dựng kế hoạch, cân đối vốn đối ứng hàng năm. Quốc Hà

Tin nóng

Tin mới