Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai Dự án 'Sinh kế Trà Vinh' giai đoạn 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh vừa triển khai Dự án 'Sinh kế Trà Vinh' giai đoạn 2 (2022-2023), với tổng vốn trên 2,3 tỉ đồng, do tổ chức Samaritan's Purse International Relief (SPIR) tài trợ.

Dự án sẽ triển khai thực hiện mô hình sinh kế trên địa bàn xã Ðôn Châu, Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải) và thực hiện ứng phó khô hạn, biến đổi khí hậu trên địa bàn các xã Long Sơn, Trường Thọ, Hiệp Hòa (huyện Cầu Ngang). Trong đó, huyện Duyên Hải có 70 hộ được hưởng lợi thông qua hỗ trợ đầu tư nuôi bò kết hợp trồng cỏ, xây dựng chuồng nuôi; huyện Cầu Ngang có 370 hộ hưởng lợi thông qua cung cấp nguồn nước sạch.

Trước đó SPIR cũng tài trợ không hoàn lại trên 5,4 tỉ đồng để thực hiện Dự án “Sinh kế Trà Vinh” giai đoạn 2021-2022. Qua đó, giúp 575 hộ tại huyện Cầu Ngang được đấu nối ống nước vào hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn và 60 hộ tiếp cận các dụng cụ chứa nước sạch; huyện Trà Cú có 80 hộ được hỗ trợ nuôi bò.

ĐẠI DƯƠNG