TT - Trong ngày 26-3, một số đơn vị đã triển khai các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường chứng khoán, chủ yếu là chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán và mua vào cổ phiếu quĩ.