Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội theo đặc thù của địa phương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm, khẩn trương triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội theo đặc thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần rà soát, thống kê, tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bảo đảm an toàn, kịp thời.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1006528/trien-khai-goi-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-theo-dac-thu-cua-dia-phuong