Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai hệ thống thoát nước hơn 100 tỷ đồng tại Cẩm Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22-9-2022 của HĐND tỉnh đối với dự án Hệ thống thoát nước trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ ra Suối Cả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND H.Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư dự án, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai dự án đảm bảo thời gian theo quy định; đảm bảo các thủ tục pháp lý về môi trường, đất đai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về triển khai thực hiện dự án.

Dự án Hệ thống thoát nước trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ ra Suối Cả có chiều dài 5,2km, các hố ga, cửa xả và tái lập mặt bằng, gồm 2 tuyến là dọc hai bên đường tỉnh 773 và đường số 14 trên địa bàn TT.Long Giao và xã Xuân Đường. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 103 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; trong đó chi phí xây dựng khoảng 82,5 tỷ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án tối đa 4 năm, từ 2023-2026.

Dự án được triển khai nhằm giảm tình trạng ngập nước cho khu vực trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ và từng bước hoàn thiện tiêu chí hạ tầng đô thị cho TT.Long Giao.

Ban Mai