Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu vào hệ thống tuyên truyền trực quan như: treo băng-rôn, hộp đèn, phát hành đĩa CD, biên soạn tài liệu...

Hiện nay, Tiểu ban Tuyên truyền đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tuyên truyền đến các công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ và triển khai xã hội hóa công tác tuyên truyền, cổ động. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử tỉnh đã khắc, in và bàn giao xong 1.221 dấu Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.417 cuốn tài liệu hỏi - đáp, 678 cuốn tài liệu phục vụ bầu cử, 1.550 đĩa CD, hai triệu thẻ cử tri, 285.000 danh sách cử tri, 150 nghìn khẩu hiệu tuyên truyền, 129 dấu các ban bầu cử tỉnh, huyện và bốn ban bầu cử đại biểu Quốc hội... Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ về công tác bầu cử cho hơn 300 cán bộ là thành viên trực tiếp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Các thành viên tổ bầu cử được nghe hướng dẫn cách ghi và mẫu biểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; hướng dẫn cách tổng hợp và lập biểu, ghi bản kiểm phiếu, biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu; biên bản xác nhận kết quả bầu cử. Các thành viên, tổ bầu cử các cấp được tiếp cận, tìm hiểu về Luật Bầu cử, các mẫu thống kê, tổng hợp, phiếu, biên bản... nhằm giúp các thành viên thông thạo trong các khâu, các bước và công việc cụ thể để thực hiện tốt công tác bầu cử sắp tới. Để ngày bầu cử Quốc hội (QH) và bầu cử HĐND các cấp thật sự là Ngày hội toàn dân, hơn một tháng nay, ngành văn hóa, thông tin tuyên truyền và các cơ quan thông tin tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử. Cụ thể, các đội chiếu bóng, thông tin lưu động ở 11 huyện, thành phố đã tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim... phục vụ hơn 60 nghìn lượt người xem, người nghe là bà con dân tộc ở vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố đã kẻ, vẽ hơn 2.500 m2 tấm pa-nô, tranh cổ động, băng-rôn, khẩu hiệu... được trang trí tại các khu vực dân cư, thị trấn, thị tứ, khu vực cửa khẩu biên giới. Các đơn vị chức năng đã in hơn 21 nghìn tài liệu, Luật Bầu cử QH, HĐND các cấp, tài liệu hỏi đáp, đề cương tuyên truyền phục vụ cho công tác bầu cử. Các cơ quan thông tin của tỉnh tăng thời lượng, mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.