Ngày 18/1, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trien khai nhiem vu cong tac thanh tra nam 2017 - Anh 1

Thanh tra Chính phủ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các cá nhân có nhiều năm gắn bó với công tác thanh tra

Năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 163/130 cuộc thanh tra; đạt 125% kế hoạch cả năm và 4.505 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện tổng giá trị sai phạm 81,7 tỷ đồng và gần 10 triệu m 2 đất; kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 44 tỷ đồng, 81.271m 2 đất; kiến nghị xử lý khác 28,8 tỷ đồng và 9,8 triệu m 2 đất; bán hàng vi phạm bị tịch thu hơn 1,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 7,2 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 110 tập thể và 62 cá nhân liên quan.

Trien khai nhiem vu cong tac thanh tra nam 2017 - Anh 2

Thanh tra thị xã Điện Bàn và huyện Nam Giang được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc năm 2016”

Cơ quan Nhà nước các cấp trong tỉnh đã tổ chức tiếp 12.137 lượt công dân, tăng 9,1% so với năm trước; trong đó có 43 đoàn đông người. Tiếp nhận 7.693 đơn thư các loại, mà chủ yếu là đơn phản ánh chiếm tỷ lệ khá nhiều. Qua xác minh đã giải quyết 299/331 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, khôi phục quyền lợi cho 99 cá nhân với số tiền 3,88 tỷ đồng và 82m 2 đất; thu hồi cho Nhà nước 615 triệu đồng và 4.703m 2 đất.

Một số đơn vị giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ cao như: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Thăng Bình, Núi Thành...

Toàn tỉnh cũng đã giải quyết xong 55/66 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, thu hồi cho Nhà nước 162 triệu đồng, chuyển Cơ quan điều tra thụ lý 1 vụ với 1 đối tượng vi phạm và đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Kết quả phong trào thi đua khen thưởng trong toàn ngành đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc như: Thanh tra thị xã Điện Bàn, các huyện: Hiệp Đức, Đại Lộc, Nam Giang; Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính...

Trien khai nhiem vu cong tac thanh tra nam 2017 - Anh 3

UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

Thanh tra Chính phủ đã tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra” cho 3 cá nhân và 2 Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc năm 2016” cho Thanh tra huyện Nam Giang (dẫn đầu thi đua khối miền núi) và Thanh tra thị xã Điện Bàn (dẫn đầu thi đua khối đồng bằng); cùng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trien khai nhiem vu cong tac thanh tra nam 2017 - Anh 4

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác Thanh tra Quảng Nam năm 2017

Năm 2017, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Nam lần thứ XXI, Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường thanh tra về công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực quan trọng như quản lý đầu tư xây dựng, tài sản, ngân sách, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, hỗ trợ tái định cư... Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chấp hành chính sách pháp luật theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để thu hồi tài sản sai phạm nộp đầy đủ vào ngân sách và xử lý các cá nhân liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra.

Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Thanh tra. Tập trung tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính như: Điều tra, thanh tra, kiểm sát và TAND nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã ký kết...

Ngọc Phó