Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai nhiệm vụ, công tác tuyên giáo năm 2023

Chiều 29-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

 Ông Nguyễn Khắc Toàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã tuyên truyền, định hướng kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước, của tỉnh; tham mưu triển khai tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu tổ chức thành công các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương...

 Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu trong năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền kết quả bước đầu và những nhiệm vụ cần tập trung triển khai để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII… Ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai tốt chuyên đề 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, định hướng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội; đổi mới phương pháp học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên…

 Ông Lê Hữu Thọ trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân.

Ông Lê Hữu Thọ trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

XUÂN THÀNH