Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai nhiều nội dung quan trọng về công tác tuyên giáo để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Công tác tuyên giáo của Thủ đô với nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, nên đã tạo chuyển biến rõ nét, đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/trien-khai-nhieu-noi-dung-quan-trong-ve-cong-tac-tuyen-giao-de-phuc-vu-nhiem-vu-chinh-tri-cua-thu-do/857955.antd