Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai phòng bệnh dại trong tháng 9 và tháng 10-2007

Gốc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại động vật.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105608&sub=127&top=39