Triển khai phong trào toàn dân BVANTQ

Gốc
(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - CAQ Sơn Trà vừa triển khai phong trào TDBVANTQ năm 2014 nhằm tập trung thảo luận tìm ra chủ trương, biện pháp, cách làm mới để tiếp tục đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Các đơn vị đã tập trung thảo luận nhằm kiện toàn lực lượng và công tác TTKS theo Quyết định 7661; tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong đó nêu rõ các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tính chất nguy hiểm, manh động và liều lĩnh của tội phạm để nâng cao cảnh giác cho nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những người tốt, việc tốt, mô hình hay trong phong trào.

Lê Anh Tuấn

Tin nóng

Tin mới