Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thanh Hóa

Sáng 18-6, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025 nêu rõ: Hội nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là: Chúng ta đang tập trung cao độ với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, để tổ chức thực hiện thắng Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn vừa qua hãy nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và dự kiến phân công nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức những kết quả đạt được của Chương trình XDNTM 6 tháng đầu năm 2021. Từ đó đề ra nội dung, giải pháp sát thực, có tính khả thi cao cho từng cấp, từng ngành và mỗi địa phương, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình XDNTM nói riêng và các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, song các địa phương đã tăng cường, đẩy mạnh việc thực hiện phát triển sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn tỉnh có khoảng 890 doanh nghiệp, 645 HTX đầu tư, liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất lúa giống, chế biến nông, lâm sản, cơ giới hóa đồng bộ, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ước 6 tháng đầu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 43,8 triệu đồng, khu vực nông thôn đạt 40,068 triệu đồng; duy trì tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93,6%. Các địa phương trong tỉnh đã đầu tư XDNTM, nâng cấp cải tạo 426,997 km đường giao thông nông thôn, 481 công trình thủy lợi, 214,736 km kênh mương, 544 phòng học các cấp.

Các địa phương cũng đã rà soát và đăng ký 120 sản phẩm có lợi thế để nuôi dưỡng, phát triển và đánh giá theo chu trình OCOP năm 2021…

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giấy chứng xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao năm 2021 cho 7 chủ thể.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao giấy chứng xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021 cho 17 chủ thể.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn trước; ngay những tháng đầu của năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân,Thanh Hóa đã tổ chức rất thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tiếp tục được quan tâm, từ công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, đến tổ chức thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Việc huy động các nguồn lực xã hội để XDNTM được tăng cường…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM thời gian qua và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đó là: Nông nghiệp phát triển chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào thiên tai, thời tiết, thị trường tiêu thụ; dự báo cung cầu, thị trường còn hạn chế. Chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp chưa cao; sản xuất chủ yếu vẫn là kinh tế hộ, manh mún, nhỏ lẻ chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị…

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết số 120, ngày 19-6-2020 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách… để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định; trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện của cả giai đoạn 2021-2025 và từng năm, xác định các nguồn lực cụ thể; có giải pháp tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để tạo động lực cho sự phát triển.

Trước mắt, thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiến hành hoàn thiện Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, bảo đảm khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, liên thông trong tổ chức triển khai các chương trình và phát huy tính linh hoạt, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo, tính chủ động trong công tác tham mưu của các cơ quan thường trực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để ngay sau khi Trung ương phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, có thể triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu của tỉnh.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương; theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành cần chủ động rà soát, đánh giá lại hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh đang còn hiệu lực để đề xuất sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp theo hướng giảm số lượng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tăng định mức và tập trung hỗ trợ những nội dung, hạng mục quan trọng, thực sự cần thiết, có tình chất “đòn bẩy” để tạo động lực phát triển sản xuất, thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, XDNTM, thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm…

Tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khu vực miền núi để tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm tính bền vững trong XDNTM và giảm nghèo.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình mục tiêu quốc gia lần này đều hướng tới giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho khu vực nông thôn, miền núi, các đối tượng yếu thế trong xã hội; trong đó có thể nói Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM là chương trình cốt lõi, tác động lớn đến việc thực hiện các chương trình còn lại.

Đối với Thanh Hóa cần thống nhất nhận thức là, nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hoạt động phát triển nông nghiệp phải xoay quanh người nông dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng sống cho nông dân. Người nông dân phải là trung tâm, là chủ thể, nông thôn là nền tảng, là cơ sở và nông nghiệp phải là động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Thời gian tới, các địa phương cần rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo hướng nâng cao các tiêu chí phục vụ XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chú trọng thực hiện các “tiêu chí mềm” như về văn hóa, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh - trật tự…Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp giá trị gia tăng cao, từ nền nông nghiệp phát triển đơn ngành sang vừa hỗ trợ đầu vào, vừa chú trọng hỗ trợ, kết nối đầu ra.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị tăng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và XDNTM thông minh. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế hợp tác. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình OCOP, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm OCOP và toàn tỉnh có thêm nhiều sản phẩm OCOP quốc gia, cấp tỉnh có thương hiệu.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý, nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho các chương trình là có hạn, vì vậy cần phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, chỉ có khởi đầu, nhưng không có kết thúc. Đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và từ Nhân dân trên cơ sở các quy định của Nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình XDNTM; đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và mục tiêu của các chương trình trọng tâm; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu quyết liệt, chần chừ, ngại khó hoặc để xảy ra sai phạm.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/trien-khai-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-thanh-hoa/138506.htm