Ngày 25.3, 150 bức ảnh tư liệu và hiện vật về huyện đảo Hoàng Sa đã được trưng bày trong cuộc triển lãm Đà Nẵng 2010 - Chặng đường mới.

Những tài liệu, hiện vật quý về Hoàng Sa đã thu hút sự quan tâm của nhiều người như: bản đồ vẽ Hoàng Sa qua nhiều thời kỳ lịch sử; một số tư liệu lịch sử trong và ngoài nước là căn cứ khẳng định Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa; ảnh tư liệu chụp hoặc văn bản gốc của chính quyền chế độ cũ có thông tin liên quan đến Hoàng Sa; những lệnh điều động binh sĩ ra trấn giữ Hoàng Sa, đồ vật kỷ niệm đem về từ Hoàng Sa… Theo ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, nhân dịp này, huyện sẽ tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia để hoàn chỉnh lần cuối và cho in Kỷ yếu Hoàng Sa. Đà Nẵng 2010 - Chặng đường mới là cuộc triển lãm nhằm khẳng định những thành tựu của TP từ ngày giải phóng đến nay và giới thiệu nhiều thế mạnh, tiềm năng hợp tác đầu tư của các nước và các tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với TP Đà Nẵng, thu hút 26 sở, ban - ngành - quận - huyện và hơn 20 doanh nghiệp Đà Nẵng tham gia. Vũ Phương Thảo