Từ lâu nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Thái đã thực hiện mảng đề tài về phụ nữ và đây là dịp để ra mắt những hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam